Troufalý vodní tygr aneb vítejte v čínském novém roce 2022

Rok s rokem se sešel a vládu po kovovém buvolovi přebírá troufalý vodní tygr. Protože čínský kalendář se řídí především pohybem měsíce (jedná se o lunární kalendář), je začátek čínského nového roku pohyblivý. Rok vlády tygra tak začíná 1.2.2022 a končí 21.1.2023.

Čínský kalendář patřím mezi nejstarší známé datovací systémy. První zmínka o něm je z roku 2637 př.n.l. Jednotlivá znamení se střídají po roce v dvanáctileté periodě. A aby to nebylo tak jednoduché, tak tu je kombinace s pětiletou periodou elementů – kov, voda, dřevo, oheň a země. Proto v roce 2021 vládl kovový buvol a letos v roce 2022 vládne vodní tygr. Element totiž blíže určuje povahu zvířete, proto letos máme troufalého vodního tygra.

 Něco blíž o legendě o pořadí jednotlivých zvířat 

Existuje spousta legend o původu čínského horoskopu. Asi nejčastěji se uvádí legenda o velkém závodu, ale i ta má několik verzí. Jednou z nich je například tato:

Před dávnými věky oslavoval Jadeitový císař na nebesích své narozeniny. Nebyl si však jistý, kolik mu vlastně je, protože neexistoval žádný kalendář. A tak se rozhodl, že jeden vytvoří a za tímto účelem uspořádal velký závod

Těsně před cílem tekla divoká řeka, kterou museli všichni překonat. Jako první dorazili k řece buvol a myš. Protože myš neuměla moc dobře plavat, tak poprosila buvola, aby jsi vzal na hřbet. Dobrák buvol souhlasil a chytrá myška se mu usadila za uchem. Když buvol doplaval na druhý břeh, tak svižně seskočila a závod vyhrála.

Proto je myš na prvním místě v horoskopu a buvol až na druhým. Následovala dlouhá pauza, než se objevil tygr, vyčerpaný po vysilujícím plavání. Následoval zajíc, který řeku přeskákal z balvanu na balvan a nakonec využil plovoucí kmen k překonání turbulentních vod.

Jako pátý dorazil létající drak. Ten se zdržel konáním dobrého skutku, kdy lidem přinesl déšť a ubohého zajíce na kmeni dofoukal na břeh. Po chvíli docválal kůň, v jehož hřívě byl schovaný had. Když si ho kůň všiml, tak se vyděsil a setřásl ho. Šestým zvířetem je tedy had a sedmým kůň. Následně dorazili koza, opice a kohout, kteří společně překonali řeku na voru. Jedenáctým zvířetem je pes. Ten je sice dobrý plavec, ale současně je i hravý a tak si to prostě v řece užil. A jako poslední dvanáctý dorazil vepř. Ten dostal během závodu hlad, zastavil se, pojedl a pak si dal šlofíka.

čínský horoskop

 A co nás v roce tygra asi čeká?

V čínském kalendáři je tygr znám svou odvahou, troufalostí, odhodláním, cílevědomostí a silou. A voda je nejsilnějším z pěti elementů. Dokáže obejít jakoukoli překážku a neztratit svou základní vlastnost. Voda se pojí s emocemi a je taky dost nepředvídatelná.

Z toho tedy vychází, že v roce vodního tygra lze očekávat menší chaoz a dramatičnost, ale současně taky odvahu se vydat do neznáma a dělat konečně to, po čem už dlouho toužíme. Prý to bude optimální rok pro rozvoj pracovních aktivit, protože tygří kreativní duch dokáže zrodit úžasné projekty či vdechnout novou jiskru projektům stávajícím. Je však potřeba na nich aktivně pracovat, věnovat jim velkou pozornost a nebát se proměnit sny v realitu. 

Jo, a doporučuje se velká opatrnost v případě financí – neutrácet příliš za nesmysly. Vše si předem dobře rozmyslet a nedělat nic unáhleně.

awaji musubi

Já vím, že to zní až moc esotericky. Ale věřím tomu, že když člověk věnuje tvrdou práci dané věci, tak pak má výsledky i bez spoléhání se na různé horoskopy a předpovědi.

Přeji hodně sil pro zvládnutí všech zkoušek a výzev roku 2022 a ať vám v tomto roce tygra vyjde vše, do čeho se pustíte.