SECUBUN aneb ŠTĚSTÍ DOVNITŘ, ČERTI VEN

Už jste slyšeli o japonském svátku Secubun? Tento svátek se slaví zrovna v úterý 2.2.2021. A protože jsem před pár lety napsala kaligrafii Štěstí dovnitř, čerti ven, která se právě váže k tomuto svátku, rozhodla jsem se trochu na internetu zapátrat a napadlo mě zjištěné informace sepsat do článku. Doufám, že i vás svátek Secubun zaujme a hezky si počtete.

štěstí dovnitř, čerti ven

Kaligrafie se věsí vedle dveří a ochraňuje obydlí od zlých sil.

Secubun?

Svátek Secubun se slaví v předvečer dne, kdy podle lunárního kalendáře začíná jaro. Pohybuje se v rozmezí 2. – 4. února a v letošním roce připadá na 2.2.2021.

節分

Znaky, kterými se píše Secubun, znamenají předěl mezi jednotlivými ročními obdobími. A předěl mezi zimou a jarem je právě tou dobou, kdy zlé síly a démoni mohou pronikat do obydlí, mohli by se v domácnosti usídlit a působit neštěstí.

A aby byly tyto zlé síly a démoni vyhnáni, provádí se rituál mamemaki.

Rituál má kořeny v čínských lidových tradicích a do Japonska se dostal v 8. století. Původně se prováděl u císařského dvora v předvečer lunárního Nového roku (např. v roce 2021 začíná lunární nový rok 12.2.) a měl zahnat démony a přinést šťastný nový rok. Postupně se šířil mezi běžné obyvatelstvo a upravoval se podle dalších tradic. Od období Edo (1603-1876) se ustálil právě na rozhraní zimy a jara, na svátek Secubun.

Rituál mamemaki

Jedná se vlastně o obřad očisty, očistit duši od všeho zla z předchozího roku a odehnat nemoci a zlé síly. Pomocí sójových bobů se vyhánějí čerti představující zlé síly. V průběhu dne chodí lidé po domě, rozhazují pražené sójové boby na dveře a křičí „oni wa soto, fuku wa uči„.  Všechny zlé síly tak s čerty zmizí pryč a přivolá se jaro a štěstí v novém roce.

鬼は外、福は内

oni wa soto, fuku wa uči

čerti ven, štěstí dovnitř

Další možností je, že si dospělí nasadí masku čerta a ostatní (většinou děti) po těchto čertech házejí pražené boby současně s provoláváním „oni wa soto, fuku wa uči“.

secubun

zdroj fotky

Poté by měl každý sníst počet sójových bobů odpovídající jeho věku, což mu zajistí na další rok dobré zdraví. Jinde jsem se zas dočetla, že čím víc bobů se v tento den sní, tím vyššího věku se dožijí.

Legenda o pražených bobech

A proč zrovna pražené sójové boby? Dočetla jsem se, že existuje legenda, kdy se ten nejzlejší a nejpřísnější ze všech démonů vrátí, až ze sójového bobu vykvete květ. A z praženého bobu prostě nic nevykvete. Celkem chytré, že?

Takže připravte se, vypražte sójové boby (nebo fazole, čert to nepozná) a v úterý braňte svůj domov proti zlým silám a démonům. A potom si smlsněte na bobech, ať má covid utrum (a navíc luštěny jsou zdravé).

ONI WA SOTO, FUKU WA UČI